החזר מס הכנסה » החזר מס על עבודה במשמרת שניה ושלישית

החזר מס על עבודה במשמרת שניה ושלישית

עובדים במשמרת צהריים או במשמרת לילה? אתם יכולים לקבל החזר מס הכנסה על השכר שקיבלתם במשמרות אלו. ההחזר חשוב מאוד לצרכנים רבים.

הסבר על מס זה.

מה זה החזר מס על עבודה במשמרת?

החזר מס על עבודה במשמרת הוא תשלום שאפשר לקבל ממס הכנסה כאשר עובדים במשמרת שניה ושלישית (צהריים/ערב ומשמרת לילה). למעשה, ההחזר ניתן על ההכנסה, השכר שמשולם לעובד במשמרות אלו.

משמרת בתעשיה היא משמרת במפעל תעשייתי, שעיקר הפעילות שלו הוא פעילות יצורית לפי חוק. גם עובדי מנהלה ושירותים עשויים לקבל את הטבת המס במקרים מסויימים.

המשמעות היא שעל ההכנסה שמקבלים בעת עבודה במשמרות אלו, אפשר לקבל החזר מס.

מי זכאי?

כל אחד שעובד במשמרת –

  • צהריים – אם אורך המשמרת מעל 7 שעות רצופות והיא מתחילה לא לפני 14:00.
  • לילה – אם אורך המשמרת מעל 6 שעות רצופות והיא מתחילה מיד עם סיום משמרת שניה.

תקרות וסכומים

כדי לקבל החזר מס על עבודה במשמרת, צריך לוודא שהסכום השכר וההחזר הוא נמצא עד התקרה.

הזיכוי המירבי הוא 11,340 ש"ח לשנה והשכר המירבי לחישוב ההטבה הוא 129,120 ש"ח.

גובה החזר המס

גובה ההחזר מחושב לפי גובה ההכנסה שנעשתה במשמרות אלו במכפלת 15%.

למשל, אם הרווחתם 2,000 ש"ח במשמרת לילה ו-3,000 ש"ח במשמרת צהריים – אז הזיכוי הוא 15% * 5000 = 750 ש"ח.

איך לקבל החזר מס על עבודה במשמרות בתעשייה?

על מנת לקבל את תשלום המס בחזרה, צריך לדעת מה השכר ששולם לעובד במהלך אותה שנה כאשר הוא עבד במשמרת שניה ושלישית.

לאחר מכן צריך להגיש את הבקשה להחזר אל מס הכנסה.

תוכלו לפנות אלינו על מנת לבדוק את זכאותכם ללא תשלום! בנוסף, נוכל להגיש עבורכם את הבקשה להחזר וגם לוודא אם יש סיבות נוספות שבגללן מגיע לכם החזר מס הכנסה.