החזר מס הכנסה » מדרגות מס הכנסה 2024 – אילו שיעורי המס שצריך לשלם בשנה

מדרגות מס הכנסה 2024 – אילו שיעורי המס שצריך לשלם בשנה

רוצים לדעת מהם שיעור המס שאתם צריכים לשלם על ההכנסה שלכם? מדרגות מס הכנסה הן הפיתרון והחישוב לכך. ההוראות נקבעות לפי החוק בישראל.

קראו את הכתבה הזו כדי לקבל את כל המידע.

מהן מדרגות מס הכנסה?

מדרגות מס הכנסה הן דרגות של הכנסה ושיעור המס החל על אותה דרגה לפי חוק מס הכנסה בישראל. ככל שהדרגה גבוהה יותר, כלומר ההכנסה גבוהה יותר, כך שיעור המס גדול יותר.

שיעורי המס בדרגות חלים רק עלטווח ההכנסה שיש באותה דרגה בלבד, וזאת באופן פרוגרסיבי לגבי אותו חלק הכנסה. המדרגה האחרונה היא התקרה שכל הכנסה ממנה מחוייב בשיעור המס המרבי בישראל.

כדי להבין זאת טוב יותר, חשוב לזכור כי מס הכנסה בישראל הוא מס המחושב בצורה שנתית ולא בצורה חודשית. זה שהוא מנוכה באופן חודשי לא מבטיח שהמס ישולם בדיוק כמו באותה שנה ולכן חלים מקרים של החזרי מס.

טבלאות מדרגות מס הכנסה

מדרגות המס בישראל מחולקות לפי סוג ההכנסה החייבת במס:

  • הכנסה מיגיעה אישית – כל הכנסה או שכר כתוצאה ממאמץ, כמו עבודה, עסק או משלח יד, קצבה ממעסיק, קצבה מקופת גמל, קצבת אובדן כושר עבודה או נכות, מענקי פיצויים ועוד.
  • הכנסה שאינה מיגיעה אישית – כל הכנסה שהיא לא "הכנסה מיגיעה אישית", כמו הכנסה משכר דירה ועוד.

אדם שמלאו לו 60 שנים בשנת מס, ויש לו הכנסה שאינה מיגיעה אישית – הכנסה זו תמוסה כמו הכנסה מיגיעה אישית.

להלן הטבלה:

הכנסה שלא מיגיעה אישית (הכנסה שנתית)שיעור המסהכנסה שלא מיגיעה אישית (הכנסה שנתית)
עד 84,120 ₪10%
84,121 ₪ – 120,720 ₪14%
120,721 ₪ – 193,800 ₪20%
193,801 ₪ – 269,280 ₪31%עד 269,280 ₪
269,281 ₪ – 560,280 ₪35%269,281 ₪ – 560,280 ₪
560,281 ₪ ואילך47%560,281 ₪ ואילך
מדרגות מס הכנסה

יש לציין כי בנוסף לטבלה זו, למי שיש הכנסה שנתית של 721,560 ₪ ומעלה – חייב בתשלום מס ייסף (מס על הכנסה גבוהה) בשיעור נוסף של 3% (כך שהשכר ינוכה 50% בסך הכל).

הערה: זהו מס הכנסה ברוטו, ללא זיכויים המותרים לפי חוק כמו למשל נקודות זיכוי ממס הכנסה. רק לאחר הזיכויים, המס יהיה נטו.