החזר מס על תרומות

תורמים כסף למוסד ציבורי שהותר כחוק? מס הכנסה מאפשר לכם לקבל החזר מס על תרומות לפי גובה התרומה שלכם