TaxTeam החזר מס באינטרנט » מחירון – כמה זה עולה?

מחירון – כמה זה עולה?

מחירים שירותי החזר מס הכנסה של חברת TaxTeam הם כפי שכתוב בעמוד זה.

מחיר בדיקת זכאות

ללא תשלום! בדיקת הזכאות להחזר מס היא חינם ואף ללא כל התחייבות מצידכם.

מחיר הגשת הבקשה

על הגשת הבקשה להחזר מס, הטיפול וההתנהלות מול רשות המיסים אנחנו גובים תשלום שמחושב לפי גובה ההחזר שמגיע לכם.

המחירים הם זולים משמעותית מהשוק והם:

גובה החזר מסתעריף הגשת בקשה
עד 6,000 ₪ כולל10% מסכום ההחזר
מעל 6,000 ₪8% מסכום ההחזר

עלות הגשה מינימלית היא 150 ₪ לכל שנת מס בה נמצא החזר מס.

יתרונות השירות שלנו

  • בדיקה בטוחה – השירות שלנו בודק את הזכאות שלכם עוד לפני הגשת הבקשה.
  • לא קיבלתם, לא שילמתם – התשלום על השירות הוא לפי גובה ההחזר.
  • ליווי עד קבלת הכסף – השירות שלנו כולל עד לקבלת הכסף לחשבון הבנק שלכם.
  • הגשות ערעורים – השירות כולל הגשת ערעור במידת הצורך.

הגשת הבקשה כפופה לתקנון השירות שלנו.